powiat bocheński

Potrzeby
Obywateli

Potrzeby
Obywateli

powiat bocheński

Zgłoś potrzebę/interwencję

Demokratyczne Państwo to uczestniczenie w stanowieniu prawa i współdecydowanie poprzez m.in. konsultacje społeczne. Portal www.potrzebyobywateli.pl został przygotowany dla mieszkańców powiatu bocheńskiego celem umożliwienia zgłaszania spraw i opinii dla nich ważnych. Zgłoszenia będą regularnie analizowane, a te wymagające pilnej interwencji będą przesyłane do właściwych urzędów. Liczymy, że portal pomoże zbudować długofalowy program dla naszego regionu, oparty o prawdziwe potrzeby mieszkańców.

Publikacje

O inicjatywie

Interaktywna strona internetowa pn. „POTRZEBY OBYWATELI” umożliwia mieszkańcom  powiatu bocheńskiego  wyrażenie swojej opinii na temat najważniejszych dla nich spraw i najbardziej doskwierających im problemów w takich obszarach jak m.in. oświata, kultura, bezpieczeństwo, komunikacja i transport, architektura i estetyka, sport i rekreacja itp. Na naszej dedykowanej stronie internetowej  możemy wybrać dowolny rejon miasta Bochni lub gminy powiatu bocheńskiego i opisać występujący w tym miejscu problem, np. brak żłobka lub przedszkola, zła organizacja ruchu drogowego i związane z tym korki, brak oświetlenia, brak placu zabaw itp.