Opis

W samej Bochni i okolicznych gminach powiatu bocheńskiego brak jest miejsc w żłobkach.
Mimo zapotrzebowania nie powstają prywatne żłobki, gdyż brak jest ustawowego przepisu zobowiązującego samorządy do udzielania dotacji na każde utworzone miejsce żłobkowe. Taka dotacja jest przyznawana w Bochni ale jej wysokość jest tak niska, że nie sprzyja to powstawaniu nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Bądź pierwszym który oceni “Brak miejsc w żłobkach na terenie Bochni i całego powiatu.”