Demokracja umożliwia obywatelom uczestniczenie w stanowieniu prawa oraz współdecydowanie poprzez m.in.: konsultacje społeczne, petycje, obywatelskie inicjatywy ustawodawcze lub uchwałodawcze. Najbardziej efektywną formą partycypacji są konsultacje społeczne angażujące obywateli zainteresowanych danym tematem, są proste od strony formalnej i mają egalitarny charakter.

Strona www.potrzebyobywateli.pl umożliwia mieszkańcom powiatu bocheńskiego zgłaszanie i wyrażanie spraw i opinii w podziale na bloki tematyczne w odniesieniu do wskazanego rejonu Bochni lub powiatu.

Zgłoszenia będą regularnie analizowane, a te wymagające pilnej interwencji będą przesyłane do właściwych urzędów. Wszystkie zgłoszenia pomogą nam zbudować długofalowy program dla Bochni i powiatu bocheńskiego, opartego o prawdziwe problemy i potrzeby mieszkańców.

CO MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO SUKCESU?

JAKIEGO WSPARCIA POTRZEBUJESZ?

JAK WIDZISZ TU SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?

CO NALEŻY ZMIENIĆ?