Opis

Proponuję wzorem innych samorządów, wprowadzenie nowych, korzystnych dla mieszkańców zmian w zakresie postępowania administracyjnego w podległych burmistrzowi Bochni i Staroście Powiatu Bocheńskiego jednostkach administracji publicznej.
Mieszkańcy powiatu i przedsiębiorcy będą mogli wówczas skorzystać z mediacji, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. Instytucja mediacji administracyjnej została wprowadzona do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego na mocy ustawy nowelizującej k.p.a. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Mediacja administracyjna może być prowadzona w większości spraw załatwianych w każdym urzędzie (np. z zakresu architektury i budownictwa), przy zastosowaniu procedury wynikającej z k.p.a., jeśli pozwala na to ich charakter. Mediacja ma zastosowanie wtedy, gdy w celu załatwienia sprawy – w sposób odpowiadający żądaniom strony – konieczne jest rozważenie okoliczności faktycznych oraz prawnych i dokonanie ustaleń, dotyczących załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa.

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Bądź pierwszym który oceni “Wprowadzenie w jednostkach administracji publicznej podległych burmistrzowi Bochni i Staroście Powiatu Bocheńskiego „Instytucji mediacji administracyjnej””